Nowości dla studentów (06’2018)

Nowości dla studentów – czerwiec 2018 r.

Czas wolny jako środowisko życia : perspektywa pedagogiczna : wybrane problemy / Małgorzata Orłowska, Jacek Jarosław Błeszyński. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2016

Demokracja współczesna : wymiar polski i międzynarodowy / redakcja naukowa Jerzy Kornaś, Łukasz Danel. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016

Dermatologia dla kosmetologów / redakcja naukowa Zygmunt Adamski, Andrzej Kaszuba. – Wydanie 2, dodruk. – Wrocław : Edra Urban & Partner, copyright 2015

Finanse publiczne w architekturze globalnej gospodarki : teoria a polska praktyka gospodarcza / Marta Postuła. – Wydanie 1. – Warszawa : Difin, 2017

Historia prawa w Polsce / Dariusz Makiłła. – Wyd. 1, 1 dodr. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013

Inwestycje : instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa / Krzysztof Jajuga, Teresa Jajuga. – Wyd. 3 zmienione, 8 dodruk. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015

Leksykon polskich partii politycznych / redakcja naukowa Rafał Glajcar, Agnieszka Turska-Kawa, Waldemar Wojtasik. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017

Makroekonomia ze szczególnym uwzględnieniem polityki pieniężnej / Marian Noga (red.). – Wydanie 2. – Warszawa : CeDeWu ; Wrocław : Wyższa Szkoła Bankowa, 2017

Podstawy analizy ekonomiczno-finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego / Magdalena Kowalczyk. – Warszawa : Difin, 2017

Polskie sądownictwo administracyjne : zarys systemu / redaktor Zbigniew Kmieciak ; autorzy Jacek Chlebny, Wojciech Chróścielewski, Paweł Dańczak, Zbigniew Kmieciak, Agnieszka Krawczyk, Joanna Wegner-Kowalska. – 2. wydanie zaktualizowane i zmienione. – War

Współczesne tendencje w diagnozie i terapii logopedycznej / redakcja naukowa Danuta Pluta-Wojciechowska, Barbara Sambor. – Gdańsk : Harmonia Universalis – Grupa Wydawnicza Harmonia, 2017