Nowości dla studentów (05′ 2018)

Nowości dla studentów – maj 2018 r.

 

Diady, kliki, gangi : młodzież nieprzystosowana społecznie w perspektywie współczesnej pedagogiki resocjalizacyjnej / Krzysztof Sawicki. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2018

 

E-sport : optymalizacja gracza / Maciej Cypryjański. – Gliwice : Helion, copyright © 2018

 

Funkcjonowanie placówek socjalizacyjnych i resocjalizacyjnych w aspekcie organizacyjnym i metodycznym / Arkadiusz Kamiński, Barbara Jezierska, Liliana Kołodziejczak. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2016

 

Kosmetologia ciała / redakcja naukowa Kamila Padlewska. – Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2018

 

Migracje i kryzys uchodźczy w Europie : rzeczywistość i wyzwania / redakcja naukowa Edward Janusz Jaremczuk. – Poznań : FNCE Wydawnictwo, 2017

 

Mistrzowskie prezentacje : slajdowy poradnik mówcy doskonałego / Rzędowscy. – Wydanie 2. – Gliwice : Wydawnictwo Helion, copyright 2018

 

Szantaż emocjonalny : jak się obronić przed manipulacją i wykorzystaniem / Susan Forward, Donna Frazier ; przekład: Małgorzata Trzebiatowska. – Wydanie 3 w języku polskim. – Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2017

 

Uzależnienia behawioralne / Iwona Grzegorzewska, Lidia Cierpiałkowska. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018