Nowości dla studentów (04′ 2018)

Nowości dla studentów – kwiecień 2018 r.

Administracja publiczna : bezpieczeństwo państwa w kontekście bezpieczeństwa międzynarodowego / redakcja naukowa Danuta Plecka, Patrycja Rutkowska. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017

Dyskryminacja instytucjonalna kobiet na polskim rynku pracy / Alicja Sielska. – Warszawa : CeDeWu, 2017

Nowoczesne technologie w logistyce / red. nauk. Jan Długosz ; aut. Jan Długosz [et al.]. – Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009

Samorząd terytorialny w systemie administracji publicznej / Robert Gawłowski, Paweł Machalski, Krzysztof Makowski. – Warszawa : CeDeWu, 2017

Skuteczność aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu na przykładzie województwa świętokrzyskiego z uwzględnieniem doświadczeń Szwecji, Austrii i Stanów Zjednoczonych / Beata Wentura-Dudek. – Warszawa : Difin, 2017

Teoria organizacji bezpieczeństwa na przykładzie masowej ewakuacji ludności / Paweł Gromek. – Warszawa : Difin, 2017

Terapia zajęciowa w rehabilitacji medycznej : podręcznik dla studentów i terapeutów / Jerzy Rottermund, Janusz Nowotny ; [redakcja Jerzy Rottermund]. – Wydanie 2, poszerzone. – [Bielsko-Biała] : α-medica press, copyright 2016

Zwalczanie przestępczości : wybrane metody i narzędzia / Wiesław Mądrzejowski, Sławomir Śnieżko, Piotr Majewski ; redakcja naukowa Wiesław Mądrzejowski. – Warszawa : Editions Spotkania, 2017