Nowości dla studentów (03′ 2018)

Nowości dla studentów – marzec 2018 r.

Biologia wyższych grup wieku i starości / Zbigniew Szybiński. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, copyright 2017

Choroby zakaźne i pasożytnicze / redakcja naukowa Anna Boroń-Kaczmarska, Alicja Wiercińska-Drapało. – Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2017

Energia ze źródeł odnawialnych i jej wykorzystanie / Grażyna Jastrzębska. – Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2017

Od bakterii do Bacha : o ewolucji umysłów / Daniel C. Dennett ; tłumaczenie Krystyna Bielecka i Marcin Miłkowski. – Kraków : Copernicus Center Press, 2017

Odporność psychiczna : strategie i narzędzia rozwoju / Doug Strycharczyk, Peter Clough ; przekład Sylwia Pikiel. – Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2017

Zobaczyć łosia : historia polskiej edukacji seksualnej od pierwszej lekcji do internetu / Agnieszka Kościańska. – Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2017