Nowości dla nauczycieli (03′ 2018)

Nowości dla nauczycieli – marzec 2018 r.

Co oni mówią? Co oni myślą? : ćwiczenia rozwijające umiejętność nazywania emocji / Amanda Hopkins ; [oprac. Magdalena Hinz]. – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2017

Cyfryzacja życia w erze Big Data : człowiek, biznes, państwo / Jerzy Surma. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, copyright 2017

Czym oni się zajmują? : ćwiczenia rozwijające i kształtujące procesy poznawcze / Amanda Hopkins ; [opracowanie Magdalena Hinz]. – Wydanie 1. – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2017

Dzielne dzieci! : wspieranie odporności psychicznej w wieku przedszkolnym / Iwona Sikorska, Jolanta Sajdera, Marta Paluch-Chrabąszcz. – Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2017

Pedagogika wczesnoszkolna : rekonstrukcja kluczowych problemów / redakcja naukowa Marzenna Magda-Adamowicz, Iwona Kopaczyńska, Mirosława Nyczaj-Drąg. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017

Programy edukacyjno-terapeutyczne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i niepełnosprawnością sprzężoną / Alicja Tanajewska, Renata Naprawa. – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2017

Rymowane zagadki logopedyczne : głoski dźwięczne – bezdźwięczne / Anna Czerniakowska. – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2017